Алена Ігнацюк

Атлантыда палескай гісторыі Аляксандра Ільіна

Змест

Яго самае сапраўднае духоўнае Узвышша. А. Ігнацюк

УСПАМІНЫ

Атлантыда палескай гісторыі Аляксандра Ільіна
Атлантыда палескай гісторыі
Аляксандра Ільіна

Сяргей Паўленка
Олександр Ільїн та журнал «Сіверяньский літопис» (м. Чернігів)

Міхаіл Петруковіч
Александр Ильин на страницах газеты «Берестейський край»

Пятро Мазур
Александр Ильин об Арсене Ричинском

Вадзім Жылко
Аляксандр Ільін: «Лунінецкія старонкі творчасці»

Вера Міцкевіч
Аляксандр Ільін у судакрананні з коласаўскай тэматыкай

Вольга Лабачэўская
Памяці Аляксандра Ільіна
Вяртанне імя - палескі святар і даследчык Канстанцін Цімафеевіч Карпінскі

Мікалай Аляксандраў
Атлантида полесской истории Александра Ильина

Мікалай Сінкевіч
Неисчерпаемость и безграничность таланта Александра Ильина

Віктар Місіюк
Творчість Олександра Ільїна в контексті регіональної історіографіі

Пётр Ціхарацкі
Воспоминания о сотрудничестве с Александром Ильиным

Павел Абламскі
Асаблівасці архіўнай працы Аляксандра Ільіна

Аляксандр Смалянчук
Аляксандр Ільін як даследчык роду Скірмунтаў

Анатоль Трафімчык
Памяці Аляксандра Львовіча Ільіна

Аляксандр Горны
Ён быў чалавекам шырокіх зацікаўленняў

Вячеслаў Панкавец
Поиски нового исторического Полесья

Ірына Жэленгоўская
Кніжныя дары Аляксандра Ільіна

Сяргей Жуковіч
Помню...

Святаслаў Яначкін
Памяти Александра Ильина, учёного и краеведа

Сяргей Панізьнік
Зьлюб жыцця

*** Ты не аддаў сябе ў нябыт. А. Ігнацюк

ВЫБРАНАЕ

Панславист Лев Сапега и библиотека Ивана Грозного

Сапежинское Полесье
Истоки панславизма
Библиотека византийских императоров
Руськая идея в ВКЛ
Первые сведения о «либерии»
Любимец Стефана Батория
Лев Сапега и панславизм
Руководитель восточной политики Сигизмунда III
Разведчики в Москве
Крестный отец русской Смуты
Наставник Владислава Вазы
Когда появились картузы в Берёзе?

Епископ Анатолий (Станкевич) и возникновение белорусской национальной идеи

Интересный документ: дочь Юзефа Крашевского в записке киевского губернатора

Антони Мошинский и Дмитрий Каширин

Иезуицкий коллегиум

Библиотека пинского протоиерея Иоанна Марковского

Епископ Зигмунт Лозинский - библиофил

Иван Шендрик и Борис Ольховский - агенты митрополита Андрея Шептицкого по сбору в Западной Беларуси документов, касающихся церковной истории

Евгений Евец - белорусский композитор с Бельщины

Полесская родословная рок-музыканта Андрея Макаревича

Павловичские Макаревичи
Поколенная роспись рода Макаревичей
Вадим Григорьевич и Нина Марковна Макаревичи

Уссаковские

Прапрадед Константин Уссаковский
Прадед Антоний Уссаковский
Железнодорожные «Афины»
Неизвестная судьба Антония Уссаковского
Лидия Антоновна Уссаковская-Макаревич

Хто ж напісал «Пінскую шляхту»?

Воспоминания о Федоре Климчуке - одержимом исследователе родного Полесья и хранителе его культуры

ЛІСТЫ. ФРАГМЕНТЫ

Тэма: род Катовічаў

Лісты прафесара Іллі Катовіча да гісторыка Аляксандра Ільіна
Ліст Аляксандра Ільіна да прафесара Іллі Катовіча
Ліст Аляксандра Ільіна да рэдактара часопіса «Гістарычная брама» Сяргея Жуковіча
Ліставанне Аляксандра Ільіна з Марыяй Уладзіміравнай Люцыдарскай - нашчадкам роду Кацярыны Іванаўны Гепенер-Катовіч

Тэма: беларусы ў Чэхіі

Ліст Аляксандра Ільіна да краязнаўца Сяргея Кныревіча
Ліст Аляксандра Ільіна да Сяргея Панізьніка

Тэма: гісторыя праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі

Ліставанне Аляксандра Ільіна з гісторыкам Аляксандрам Цымбалам

Тэма: Барыс Альхоўскі

Ліст Аляксандра Ільіна да ўкраінскага акадэміка Івана Дзюбы
Ліставанне Аляксандра Ільіна з украінскім пісьменнікам і журналістам Міраславам Лазаруком
Лісты Аляксандра Ільіна да пісьменніцы Наталлі Бабінай

Тэма: Неліповічы і Усакоўскія

Лісты Аляксандра Ільіна да Ганны Віткоўскай
Ліставанне Аляксандра Ільіна з Наталляй Макарэвіч

Тэма: род Бахенскіх

Ліставанне Аляксандра Ільіна з расійскім навукоўцам, членам Еўрапейскай акадэміі Міхаілам Кузьмічом

Тэма: генерал Аляксей Лячыцкі і кампазітар Яўген Евец

Ліставанне Аляксандра Ільіна з польска-беларускім этнографам і фалькларыстам Дарафеем Фіёнікам
Ліст адказнага сакратара «Енциклопедії сучасної України» Мікалая Жэлезняка да Аляксандра Ільіна

 

Такі, як Неба. А. Ігнацюк

Краязнавец і гісторык па прызванні. А. Ігнацюк