Губоревич Юля, г. Дрогичин

Здравствуйте!

Это пишет Юля. Я хочу рассказать вам о моей бабушке. Когда моя бабушка была маленькой, она работала у пана. Начинали тогда работать, когда вставало солнце, а заканчивали, когда солнце садилось за лес. Пан их был добрый. Ходили они летом босые, а зимой в плетёных лаптях из берёзовой коры. Вот такой рассказ услышала я от бабушки. Может она ещё что-нибудь расскажет, тогда я тоже пришлю.

До свидания.
Юлия!


Жук С., г.п. Мікашэвічы, Лунінецкі р-н

Как появилась фамилия Жук

Когда-то давным-давно на территории Польши была деревня Жаки. Это была небольшая деревушка, но пан, владевший ею, был жадный и злой. Он издевался над людьми, заставлял их работать с утра до ночи. Но жители деревни всё это терпели, потому что боялись пана.

И вот однажды одна совсем обедневшая семья решила убежать от скряги-пана. Тёмной ночью собрали они свои вещи, запрягли единственного коня и поехали куда глаза глядят. Долго ехали и, наконец, приехали в одну небольшую белорусскую деревушку. Люди там жили неплохо, да и пан был не очень злой. И решили они там остаться. Пошли к пану, попросили земли и начали строить дом. Но язык, на котором говорили жители деревни, они знали плохо. Поэтому, когда у них спросили, кто они, как их зовут, они не поняли и подумали, что у них спрашивают откуда они, и ответили: "Жаки". И стали люди называть их Жаки. Но слово Жаки трудно запоминалось, поэтому их переименовали в Жуки.

Так и появились люди, носящие фамилию Жук.


Зіновіч Валодзя, 6 кл., в. Спорава, Бярозаўскі р-н

Іванец Іван Венедзіктавіч Іванец Іван Венедзіктавіч

Мой прадзед Іванец Іван Венедзіктавіч нарадзіўся ў вёсцы Здзітава ў беднай сялянскай сям'і. Калі памерла маці, яму было ўсяго дзевяць год. І з дзевяці гадоў ён пайшоў у пастухі. Служыў прадзед пастухом у святара да васемнаццаці год, пакуль не ажаніўся. Людзі тады жылі бедна, і каб зарабіць крыху грошай, ён пакінуў жонку адну, а сам паехаў праз Атлантычны акіян у Паўднёвую Амерыку. Па дарозе туды, ён бачыў у акіяне кітоў і шмат іншых водных жывёл.

Зіновіч Аляксандр Фёдаравіч Зіновіч Аляксандр Фёдаравіч

У Амерыцы прадзед наведваў цырк і бачыў яшчэ больш дзіўных істот: вадзяных свіней, катоў, сабак, русалак. Зарабіўшы грошай, ён вярнуўся дамоў. За заробленыя грошы пабудаваў дом. Але пажыць спакойна не атрымалася. Пачалася першая вайна, і ў час яе дом быў спалены. Прадзед апынуўся ў бежанцах у Смаленску. Пасля вайны вярнуўся на радзіму. Была вялікая беднасць і галеча, і прадзед быў вымушаны зноў адправіцца ў Амерыку. У другі раз дарога туды была цяжэйшая. Капітан парахода патрабаваў з іх прысягу. Чалавек, які не прыняў прысягу, не браўся на параход. І людзі, якія плылі на параходзе, былі бяспраўныя, яны баяліся, што капітан можа нават утапіць іх. Каля Амерыкі параход збіўся з курсу. Капітан быў п'яны і параход нарэшце разбіўся аб скалу. Але, на шчасце людзей, іх замецілі іншыя судны і выратавалі. Зарабішы ў Амерыцы грошай, прадзед зноў вярнуўся на радзіму, пабудаваў новы дом. Праз некалькі год пачалася новая вайна - Вялікая Айчынная. У гэты час у прадзеда была ўжо шаснаццацігадовая дачка.

Жылі яны на хутары. І вось аднойчы прыехала шмат немцаў, прадзеду яны ўчынілі допыт, дазнаваліся пра партызан. Ён маўчаў. Тады немцы выгналі з хаты сям'ю, але немец, які дапытваў дачку, пашкадаваў яе. Так яны выратаваліся ад смерці. Потым дачка прадзеда выйшла замуж. Яе муж Зіновіч Аляксандр Фёдаравіч, мой дзед, неўзабаве апынуўся ў нямецкім палоне.

Працаваў там на фабрыцы, жылося яму вельмі цяжка, бо немцы здзекваліся над палоннымі. Застаўлялі многа працаваць, а кармілі дрэнна.

Наступаючая Савецкая армія вызваліла дзеда з палону і ён застаўся ваяваць у ёй. Шмат выпрабаванняў перанёс ён, калі гінулі яго баявыя таварышы. Праслужыўшы два гады, дзед вярнуўся дамоў.


Грицук Марина, 7 кл., г. Дрогичин

Откуда появилось название города Дрогичин (история, услышанная от бывшей учительницы начальных классов).

Много лет тому назад, когда ещё всё Полесье было в болотах, когда люди в тех местах жили редко, собралась одна королева в Менск (Минск). И ехала она через Польшу, и, попав в Полесские края, и, увидев, что кругом одни болота, сказала: "Найдите мне 100 мастеров-дорожников". И привезли ей этих мастеров. Ехала королева, а перед её каретой мастера чинили дороги. А когда мастера попросили отдохнуть, королева написала своей семье сокращённо, на скорую руку: "Дороги чин., поэтому я буду завтра." Письмо не дошло до места назначения, а попало в одну селянскую семью, которая жила в теперешнем городе Дрогичине. Хозяин семьи понял лишь первых два слова, но ещё он понял, что письмо писал не селянин, а великий чин. И созвал он селян, показал письмо, и сказал: "Давайте назовём наше село Дорогичин." Но вдруг все засмущались и сказали, что лучше звучит "Дрогичин". Занесли они это письмо самой мудрой женщине села. А она им и сказала: "Мне нравится наше село, но есть одно место в нём, которое неправильно. Я считаю, что церковь должна быть на середине села, вместо моего дома. А поскольку в письме написано "Дорогичин", я поменяю местами всего две буквы, в надежде, что всё будет так, как хочу этого я. Это будут буквы о и р, буква о - это церковь, буква р - это мой дом. Меняем местами и получается "Дрогичин". С этого времени и зовут наш город Дрогичином. Но с каждым поколением новых дрогичинцев люди забывали эту историю. А некоторые считают её сказкой. И я так тоже считаю, поскольку уж слишком легко это всё получилось. Но я всё ещё надеюсь, что она вам понравилась.


Шышова Таня, 14 год, в. В. Чучавічы, Лунінецкі р-н

У нашай мясцовасці ёсць хутар Перадзел. Першым жыхаром хутара быў Ліхтар Фёдар Іванавіч. Ён з'явіўся на Перадзеле ў 20-я гады, спадзеючыся з дапамогай хутарскай зямлі падняць вялікую сям'ю. Аднак гэта ледзь не скончылася для іх трагедыяй - непадалёку ў лесе быў знойдзены труп белапольскага афіцэра, якога, па ўсёй верагоднасці, забілі рабаўнікі. Родзічы загінуўшага рашылі вынішчыць усе навакольныя сядзібы. Трагедыю ўдалося папярэдзіць разумнаму чалавеку - брату ахвяры. Ён, адчуўшы, што падзеі могуць абярнуцца вялікай бядой, стаў даказваць, што жанчыны і малыя дзеці ніякага дачынення да забойства не маюць, а таму браць грэх на душу няварта. У выніку польскія ўлады павесілі чучавіцкага солтыса, пакінуўшы ў спакоі нічым не вінаватых мірных жыхароў Перадзела.

Новыя жыхары пасяліліся на хутары дзесьці ў 60-я гады. Гэта былі выгнаннікі з сяла Вялікія Чучавічы: хтосьці вярнуўся з месца зняволяння, хтосьці з іншых прычынаў стараўся трымацца далей ад людзей. Але тут яны надоўга не затрымліваліся. Сёння з сямі сядзіб шэсць - у запусценні, а гаспадары ці адышлі ў іншы свет, ці назаўсёды пакінулі хутарскае жытло, абсталяваўшыся каля дзяцей.

Вось такая гісторыя Перадзела.


Ланевич Ира, 13 лет, г. Берёза

Я напишу вам легенду, которую мне рассказывала мама, а она её слышала от старой уже бабушки.

Как появились деревни: Матвеевичи, Междулесье, Еленово, Костюки, Михалинок.

Когда-то давно жил пан. Было у него пятеро детей - Лев, Елена, Костя, Матвей, Михалина. Пан был хорошим человеком. Он всегда платил паробкам заработанные деньги. Жестоко людей он никогда не наказывал. Люди любили и уважали его. Но жизнь человека не вечная, пришло время умирать. Позвал перед смертью пан людей и сказал им:

- Земли, на которых будут жить мои дети, назовите в честь их имён.

Люди так и сделали. Тогда и появились названия деревень от имен: Елена - Еленово, Костя - Костюки, Матвей - Матвеевичи, Михалина - Михалинок, Лев - Лёвковичи.

Деревня Лёвковичи окружена лесами и в наше время она называется Междулесье.

Вот как мне рассказали, так я вам и написала.


Кавалевіч Вольга, 12 год, г. Белаазёрск, Бярозаўскі р-н

Мяне завуць Кавалевіч Вольга. Мне 12 год. Я люблю сваю сям'ю, люблю з ёй размаўляць. Але больш за ўсё я люблю размаўляць з маёй бабуляй, таму што яна расказвае цікавыя гісторыі. Прапаную адну з іх, якая здарылася з бабуляй у гады вайны.

Бабуля сядзела ў сваёй хаце, як раптам да яе зайшлі тры маладыя мужчыны. Гэта былі немцы. Адзін з іх быў, напэўна, сержантам. Бабуля вельмі спужалася, але немцы супакоілі яе і напрасіліся пераначаваць. Бабуля дала ім бульбы, а потым яны ляглі спаць.

На наступны дзень немцы ўсталі, паелі і пайшлі. Пад вечар да бабулі завіталі ізноў тыя самыя немцы. Напэўна, бабуля ім спадабалася. Яна зноў накарміла іх бульбай. Пасля вячэры яны доўга размаўлялі, пакуль адзін з немцаў не сказаў, што ўжо позна, пасля чаго яны ляглі спаць.

На другі дзень мая бабуля ўстала, разбудзіла немцаў, згатавала ім ежу. Немцы паелі і заняліся сваімі справамі. Надыходзіў абед. Немцам захацелася мяса, але ў бабулі яго не было. Адзін з немцаў пайшоў у хлеў, вывеў карову і хацеў яе забіць, але сержант забараніў забіваць карову, яму вельмі спадабалася бабуля. Ён паслаў аднаго з немцаў у магазін. Той прынёс мяса і яны разам паабедалі. Потым павячэралі.

На другі дзень немцы ўсталі, падзякавалі бабулю, развіталіся з ёю і пайшлі да сваіх.

Вось такая сустрэча адбылася ў маёй бабулі з немцамі.


Саванец Снежана, 16 год, д. Павлиново Барановичский р-н

Я учусь в 10 классе Леснянской средней школы. В свою деревню я приехала в 1994 году и от пожилых людей услышала историю этой деревни. Я увидела огромное здание, которое было построено в 1906 г. Оно меня очень заинтересовало и я решила расспросить о нём более старых жителей этой деревни. А также здесь есть могила, которая стоит недалеко от леса. И там написано польское имя. Из моей истории вы всё узнаете об этом памятнике и здании.

Ещё в довоенное время там жил один пан. Это здание было построено в 1906 г. для одной крестьянской девушки. Пан влюбился в девушку Павлину, которая была из бедной семьи. Жить вместе с ней он не мог, потому что она была из крестьянской семьи. Люди преследовали их и жизнь этой девушки стала невыносимой. И вот он берёт и строит этот дом и берёт Павлину к себе. Они очень любили друг друга.

Со временем у них появился младенец - девочка, которую назвали Александра. Но вскоре она умерла. Её мать от горя тоже долго не выдержала. И поэтому пан назвал это местечко Павлиново в честь любимой девушки Павлины. Но могила Павлины до сих пор не обнаружена. Есть только могила их дочери, за которой мы ухаживаем. А ещё говорят, что там была большая конюшня. Наше озеро во времена панства было самое чистое. И говорят, что после смерти Павлины пан утопил в нём всё своё золото. Рядом с их домом был питомник, который сохранился до нашего времени. Был такой участок, где росли молодые дубки, где он гулял со своей возлюбленной. Сейчас эти дубки превратились в вековые деревья. На теперешнем месте здания был госпиталь, библиотека, но сейчас это здание пришло в негодность и даже не подлежит ремонту. Такая вот история.


Яцкевіч Каця, г. Белаазёрск

Радавод

Радавод