Давнє Берестя

Одним із найдревніших міст Волині було різко висунуте на північ Берестя. Уперше місто з'являється на сторінках "Повість врем'яних літ" під 1019 роком: розгромлений Ярославом

Герб Бреста на печати 1742-1775 гг.
Герб Бреста на печати
1742-1775 гг.

Володимировичем Святополк через Берестя утік до Польщі. Однак авторитетний Новгородський перший літопис згадує це місто під роком 1017-м "Ярослав йде в Берестию". Польський вчений Г. Ловм'янський на основі аналізу відомостей з джерел, насамперед руських літописів про боротьбу між синами Володимира Святославича за київський престол, вважає, що місто Берестя існувало до 1016 року і входило до складу удільного князівства Святополка. В період міжусобиці місто зайняв польський гарнізон і утримував його до 1022 чи навіть до 1031 року.

Герб с печати Пинска 1581 г.
Герб с печати Пинска 1581 г.

Припущення Г. Ловм'янського виглядає досить вірогідним.

А.М. Насонов вважав, що Берестя виникло ще раніше, у другій половині Х століття і було повернуте Русі в 981 році разом з Перемишлем, Червеном та "иными градами". На його думку, руська територія, що межувала з Польщею, на півночі розпочиналася з Берестейської волості. Тому природно, що серед "иных градов", що перейшли з-під чеської сфери впливу в руську, було й Берестя.

Герб Киева. Конец XV - первая четверть XVII вв.
Герб Киева. Конец XV - первая четверть XVII вв.

Здається правдоподобним припущення Насонова про те, що коли польський князь Болеслав Хоробрий у 1018 році "городы червеньскые зая себе", Берестя також відпало до Польщі. Формулу літопису під 1022 роком "Приде Ярослав в Берестию" учений розуміє як констатацію факту остаточного закріплення Берестейської волості за Руссю.

Берестя з округою надовго потрапило під владу безпосередньо київських князів. Нова згадка про місто стосується 1097 року, коли Берестейська волость належала Святополку Изяславовичу. Тому слід вважати безпідставним твердження Ф. Лисенка, що "в кінці Х - початку ХІ століть до складу Туровського князівства входило Берестя", - мовляв, Святополк Володимирович утік до Польщі через власне, а не чуже місто. Вважаємо, що у становищі Святополка вибирати не доводилося, а Берестя занадто вже далеко від Турова, тому взагалі не могло належати до Туровського князівства.

Микола Котляр
"Волинь", 1995 г., №2


От редакции: интересно, что г. Вятка (в Биармии) имеет герб, подобный гербу Киева, но без левой руки и со стрелой, направленной в противоположную сторону.