Сведения про студента Александра Сосновского Сведения про студента Александра Сосновского


А. Ильин

ЧЕРЕВАЧИЦКИЕ КОТОВИЧИ – СВЯЩЕННИКИ,
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ПРОСТО ЛЮДИ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И ГАЗЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№ 19
Сведения про студента Александра Сосновского

Український вільний університет в Празі

Родословня

Факультет права і суспільних наук
Котрий піврік зимовий 1926/27 р.
Імя і назвиско Александер Сосновський
Місце, край і рік народження м. Вільно, 1900 р.
Місце приналежности м. Вільно
Рідна мова білоруська
Віросповідання православна
Помешканння, кожду зміну треба
протягом трох днів сповистити
Pankrác, Horymirová 13 / III
Імя, стан і місце замешкання батька Александер, священник;
Вільно, Вітольдова 97 - 3
Школа, в якій був слухач в посліднім півроці абсольвент лісового відділу в Празі
Стипендії в квоті --
Документи, якими виказується слухач,
щоби був імматрикульований або
записаний (число і дата)
Копія атестату 1- [й] Віленської
Білоруської гімназіїї № 2287,
дня 25 червеня 1921 р.
Документи, на які проживає в Ч.С.Р. Польський пас. [порт] №1189
дня 14.Х.1926 р.

Виказ викладів, яких студент має намір слухати

Тема викладу Кілько
годин
тижньово
Імя професора (доцента)
Історія українського державного права доба литовсько-польська 3 проф. Лащенко
Історія та система римського права 3 проф. К. Лоський
Загальна історія приватного права 3 проф., др. С.Д ністрянський
Право pirebe і право забовязань 5 доц. О. Андрієвський
Особливе частне торг. право 1 проф. Одарченко
Морське та річне право 2 н.пр. А. Яковлів
Особливе част. карне право. Злочини проти маєт. 3 пр. С. Шелухін

Вписано 21.Х. 1926 р.

/ - /     А. Сосновський

Центральний государственный архив высших органов власти и управления Украины. - Ф. 385859. - Оп. 1. - Д. 250. - Л. 91.