Основные научные статьи А. Ильина

 1. Андрій Рачинський - вчитель Максима Березовського - В кн.: Витоки творчості Максима Березовського. - Глухів.- 1995. - с. 30-33.
 2. Трагічна доля украінських співаків придворной співацькоі капели. - Там же. - с. 37-38.
 3. Георгий Висоцький - видитний украінський еколог. - В кн.: Проблемы екологічноі освіти та виховання учнівськоі молоді. - Глухів. - 1995. - с. 90-91.
 4. Олександр Маркович - автор "Історіі Русів"?//Сіверянський літопіс. - 1996. - №6. - с. 104-105.
 5. Пакт "Катерина ІІ - Иосиф ІІ" та "Слово о полку Ігоревим"// Сіверянський літопіс. - 1996.- №4. - с. 55-58.
 6. Де ж народився Максим Березовський?// Сіверянський літопіс. -1996. - №6. - с. 104-105.
 7. Художне життя Украіны на сторінках щоденника Я. Марковича. - В кн.: Істоіографічна спадщина науки історіі Украіни. - Глухів-Киів. - с. 89-90.
 8. Вплив гуртка Я. Марковича на украінське державотворення і розвиток національноі ідеі. - Там же. - с. 85-87. (В.И. Белашов).
 9. Яків Маркович як краєзнавець - В кн.: Історичне краєзнавство і культура. - ч.І. - 1997. - Киів-Харків. - с. 95-98.
 10. Деякі штрихи до портретів наказних гетьманів Павла Полуботка та Михайла Миклашевського// Сіверянський літопіс. - 1997. - №3. - с. 95-98.
 11. Віденьський конгрес та "Слово о полку Ігоревым"// Сіверянський літопіс. - 1997. - №4. - с. 29-33.
 12. Украінський патріот Євген Вировий// Бористен. - 1997. - №7. - с.5.
 13. Украінський патриот Василь Мирович// Пам'ять століть. - 1997. - №6. - с. 138 - 139 (В.И. Белашов).
 14. Чи існував Новгород-Сіверський патріотічний гурток? // Сіверянський літопіс. - 1997. - №6 с.125.
 15. Люди старой Сіверщини: Борзаківські. Павло Ладинський. Коробки. Холодовичі та Шрамченки// Сіверянський літопіс. - 1998. - №2. - с.82-92.
 16. Духовна лампада християнина Івана Назаровича Тимківського. - В кн.: Виховання молодого покоління на принципах християнськоі моралі в процесі духовного відродження Украіни. - Острог. - 1998. - с.214-216.
 17. Невдачливий Федір Туманський// Пам'ять століть - 1998. - №5. - с.135-138.
 18. Брестські витоки "Разговора Великороссии с Малороссиею"// Сіверянський літопіс. - 1998. - №6. - с.159.
 19. Андрій Боболя і "Тарас Бульба"// Сіверянський літопіс. - 1999. - №1. - с.176.
 20. Кто такой Тарновский?// Нёман. - 1999. - №3. - с.152-154.
 21. Олександр Безбородько в украінській історіі та культурі// Сучасність. - 1999. - №5. - с.152-154.
 22. Де шукати витоки білоруськой національной ідеі? // Сіверянський літопіс. - 1999. - №3. - с.140-145.
 23. Іван Туманський і Олександр Радищев// Сіверянський літопіс. - 1999. - №5. - с.161-163.
 24. Григорий Теплов без легенд. - В кн.: Розвиток освіти і культури Украіни в XVII-XIX ст. - Глухів. - 1999. - с.39-41 (В.И. Белашов).
 25. Звідки пішов народ білоруський?// Проблемы славістики. - 1999. - №3-4. с.55-59.
 26. Франтишек Богушевич и Конотопщина//Нёман. - 2000. - №3. - с.247-250.
 27. Нацыянальнае адраджэньне пачатку ХХ ст.: беларуска-украінскія повязі// Спадчына. - 2000. - №2. - с.37-57 (М. Гарбачык).
 28. Загадка Михайла Бобровського// Слово і час. - 2000. - №4. - с.63-64.
 29. Чому не з'явівся білоруський "Кобзар" у середині ХІХ століття? // Сіверянський літопіс. - 2000. - №2. - с.161-162.
 30. Доктор Антон Коллышко - друг Томаша Зана и ученик Адама Мицкевича// Неман. - 2000. - №9. - с. 251-253.
 31. Марковічы// Мастацтва. - 2000. - №12. - с.34.

Краеведческие газетные статьи:

 1. Іван Мазепа і Глухів// Народна трибуна. - 1994. - №47.
 2. Микола Мурашка - художник з Глухова// Народна трибуна. - 1994. - №62.
 3. Павло Шлейфер - архітектор// Народна трибуна. -1994. - №84.
 4. Чи народяться у Глухові нові Нарбути, Шапоріни, Ернсти?// Народна трибуна. - 1995. - №16.
 5. Друга батьківщина Михайла Максимовича// Народна трибуна. -1995. - №16.
 6. Житте та праця Олександра Ющенка// Народна трибуна. -1995. - №31.
 7. Маркович з Сваркового- автор "Історіі Русів"?// Народна трибуна. - 1995. - №№41,42,43.
 8. Богомаз із Глухова// Народна трибуна. - 1995. - №58.
 9. Механік-теоретик з Глухова// Народна трибуна. - 1995. - №69.
 10. Етнограф Олександр Малинка// Народна трибуна. - 1996. - №8.
 11. Школярі з Глухова// Народна трибуна. - 1996. - №11.
 12. Декабрист Олександр фон дер Бріген// Народна трибуна. - 1996. - №№17,22.
 13. Радищев у Глухові// Народна трибуна. - 1996. - №25.
 14. Вчителі Онацькі// Народна трибуна. - 1996. - №№69,70.
 15. Дорогами пам'яти// Народна трибуна. - 1996. - №83 (М. Гурець).
 16. Шляхами убитоі пам'яти (Карпеківка-Масензівка-Нарбутівка)// Народна трибуна - 1996. - №92.
 17. Легендарний полководець з Сопича/ Народна трибуна. - 1996. - №94 (В. Раєвський).
 18. Карпеки// Народна трибуна. - 1997. - №8.
 19. Франсіско де Міранда у Глухові// Народна трибуна. - 1997. - №16.
 20. Нестор Городовенко - выхованецьГлухівського учительського інституту// Глухівщина. - 1997. - №23.
 21. Пантелеймон Куліш і рідна Глухівщина// Народна трибуна. - 1997. - №24.
 22. Глухівська академія наук//Глухівщина. - 1997. - №37.
 23. Від Олександра Тищинського до Олександра Терещенка//Глухівщина. - 1997. - №41.
 24. Де похований Микола Ханенка// Народна трибуна. - 1997. - №41.
 25. Наркис Тарасенко-Отрешков//Глухівщина. - 1997. - №45.
 26. Чи відродяться пам'ятки//Глухівщина. - 1997. - №56.
 27. Украінський композитор Павло Сениця//Глухівщина. - 1997. - №63.
 28. Кость Зленко - учень Михайла Коцюбинського//Глухівщина. - 1997. - №№60,61.
 29. Карпеки і Нарбути// Народна трибуна. - 1997. - №60.
 30. Олександр Безбородько в украінській історіі// Народна трибуна. - 1997. - №73.
 31. Гречулевичі - церковні діячі, освітники і педагоги// Берестейський край. - 1998. - №6.
 32. Олексій Мартос у Бересті// Берестейський край. - 1998. - №7.
 33. Ще раз про Берестейський мир// Берестейський край. - 1998. - №10.
 34. Як украінці братам-білорусам допомогали// Берестейський край. - 1998. - №11.
 35. Як украінські козаки визволяли наш край// Берестейський край. - 1998. - №12.
 36. Украінський мартиролог переговорів у Бересті// Берестейський край. - 1998. - №13.
 37. Дмитро Булгаковський - збирач и видавець фольклору пинчуків// Берестейський край. - 1998. - №18.
 38. Метаморфоза думок одного поляка// Берестейський край. - 1998. - №19.
 39. Де бере початок украінська поезія Берестейщини? // Берестейський край. - 1998. - №21.
 40. Зигмунт Падлевський і Тарас Шевченка// Берестейський край. - 1998. - №22.
 41. Гурток Якова Марковича// Народна трибуна. - 1998. - №41.
 42. Поліський Робін Гуд// Глухівщіна. - 1998. - №41.
 43. Глухівська селянська республика// Народна трибуна. - 1998. - №51.
 44. Як приходив фельдмаршал Кутузов// Народна трибуна. - 1998. - №52.
 45. Сваркове - "Мекка" для істориків і археографів. - Там же.
 46. Білоруський Грушевський (до 20-річча БНР)// Сіверщіна. - 1998. - №9.
 47. Спільним шляхом до незалежності// Берестейський край. - 1998. - №29.
 48. Міфы стародавньоі білоруськоі історіі// Берестейський край. - 1998. - №33 (Ільіна А.).
 49. Пінськ - колиска поліськой літератури// Берестейський край. - 1998. - №36.
 50. Дунін-Марцінкевич і Ольпень. - Там же.
 51. Украіньский письменник Микола Михаєвич. - Там же.
 52. Загадки пінськоі школи архітектури. Там же.
 53. Украінський князь - полководець ВКЛ?. - Там же.
 54. Пинчук - супротивник Суворова// Берестейський край. - 1998. - №40.
 55. Князі Друцькі-Любецькі. - Там же.
 56. Математик і філософ з Полісся. - Там же.
 57. Перші історики Пинщини. - Там же.
 58. Останній пинський князь і осередок при його дворі. - Там же.
 59. Ще один історик Пинська. - Там же.
 60. Поліський Єрусалим. - Там же.
 61. Пинський Апостол і "Тарас Бульба". - Там же.
 62. Герой поеми "Пан Тадеуш". - Там же.
 63. Загадка Михайла Бобровського// Берестейський край. - 1998. - №44.
 64. Пинський Сковорода// Берестейський край. - 1999. - №2.
 65. Мандрівники про Пинськ. - Там же.
 66. Історія кількох містифікацій. - Там же.
 67. Скирмунти. - Там же.
 68. "Потоп" на Пинщині. - Там же.
 69. Землемір Лаврін Война. - Там же.
 70. Хто вони героі вірша Франца Савіча? - Там же.
 71. Церковні діячі з Глухівщини//Народна трибуна. - 1999. - №8.
 72. Вивчайте і бережить свою унікальну культуру// Берестейський край. - 1999. - №3.
 73. Падарунак Астрожскай акадэміі//Народная трыбуна. - 1999. - №9.
 74. Хто все ж написав "Енеіду навиворіт" і "Тараса на Парнасі"?// Берестейський край. - 1999. - №9.
 75. Брестська Біблія - предтеча Острозькоі? // Берестейський край. - 1999. - №11.
 76. Нові приклади взаємин// Берестейський край. - 1999. - №12.
 77. Відлучення від Украіни// Берестейський край. - 1999. - №14.
 78. Князь Святополк-Четвертинский и три поэта// Брестский курьер. - 1999. - №35.
 79. Хто такі І. Цытовіч?// Наша Ніва. - 1999. - №21.
 80. Братья Харламповичи// Брестский курьер. - 2000. - №5.
 81. Леў Кавелін на Берасцейшчыне//Народная трибуна. - 2000. - №5.
 82. Годовщина битвы под Грюнвальдом// Брестский курьер. - 2000. - №29.
 83. 650 лет со дня рождения великого князя Литовского Витовта. - Там же.
 84. Константин Паприц, землемер и статистик. - Там же.
 85. Дмитрий Ломачевский, воспитанник Дворянского полка. - Там же.
 86. Гоголь и Полесье. - Там же.
 87. Король Александр и Каменец// Брестский курьер. - 2000. - №32.
 88. Брестский произвол// Брестский курьер. - 2000. - №37.
 89. Скарына і Берасце// Народная трыбуна. - 2000. - №39.