Звесткi аб аўтарах

Дзянісава Алена (Мінск, Беларусь) - гісторык, выкладчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, даследуе гісторыю праваслаўных манастыроў.

Жлоба Аляксандр (Брэст, Беларусь) - гісторык, этнограф.

Жлоба Сафроній (Брэст, Беларусь) - гісторык-археолаг, этнограф, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С.Пушкіна.

Ігнацюк Алена (Пінск, Беларусь) - літаратуразнаўца, культуролаг, паэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Палескага дзяржаўнага універсітэта.

Ільін Аляксандр (Пінск, Беларусь) - краязнаўца, гісторык, дацэнт Палескага дзяржаўнага універсітэта, галоўны рэдактар часопіса "Гістарычная Брама".

Казінскі Аляксандр (Чалябінск, Расія) - журналіст, гісторык-краязнаўца, кандыдат эканамічных навук, даследуе гісторыю Брэсцка-Пінскага Палесся.

Кім Ігар (Валгаград, Расія) - гісторык, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры агульнай гісторыі Валгаградскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта, адказны рэдактар "Российско-польского исторического альманаха".

Клімчук Фёдар (Мінск, Беларусь) - мовазнаўца-дыялектолаг, гісторык, кандыдат філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Республікі Беларусь у галіне гуманітарных і сацыяльных навук, старшыня Заходнепалескага навукова-краязнаўчага таварыства "Загароддзе".

Марчук Нiна (Кобрынскi раён, Беларусь) - краязнаўца.

Мусевiч Георгiй (Камянец, Беларусь) - краязнаўца.

Пуцко Васіль (Калуга, Расія) - мастацтвазнаўца, гісторык, кандыдат мастацтвазнаўства, намеснік дырэктара Калужскага мастацкага музея.

Руц Канстанцiн (Мiнск, Беларусь) - студэнт-фiлолаг Мiнскага дзяржаўнага педагагiчнага універсітэта iмя Максiма Танка.

Сiнкевiч Мiкалай (Бяроза, Беларусь) - краязнаўца, журналiст, адказны сакратар часопіса "Гістарычная Брама".

Ціхарацкі Пётр (Вроцлаў, Польшча) - гісторык, доктар навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Вроцлаўскага універсітэта.

Адрас рэдакцыі:
Палескі дзяржаўны універсітэт,
225710, вул. Кірава, 24, к. 301а,
г. Пінск, Брэсцкая вобласць, Беларусь

Тэл.: 8 (0165) 31-21-45;

E-mail: ilin-al@tut.by, brama@tut.by